• Home
  • Reduktor Linde do acetylenu
Reduktor Linde do acetylenu
+ / - (aby powiêkszyæ, umieœæ wskaŸnik myszy nad obrazem)
Inny widok

    Reduktor Linde do acetylenu

    Reduktor butlowy jednostopniowy.

    Typ przyłącza:jarzmo

    Reduktor butlowy jednostopniowy z jarzmem przyłączeniowym do zaworu acetylenowego.