• Home
  • Reduktor GENIE do argonu/CO2 300bar
Reduktor GENIE do argonu/CO2 300bar
+ / - (aby powiêkszyæ, umieœæ wskaŸnik myszy nad obrazem)
Inny widok

    Reduktor GENIE do argonu/CO2 300bar

    Reduktor jednostopniowy do butli typu GENIE.

    Maksymalny przepływ:32 l/min

    Reduktor butlowy jednostopniowy. Maksymalne ciśnienie wlotowe 300 bar. Wykonany zgodnie z normą EN ISO 2503.