Hel 5.0
+ / - (aby powiêkszyæ, umieœæ wskaŸnik myszy nad obrazem)
Inny widok

    Hel 5.0

    Gaz do zastosowań w analityce.

    Hel 5.0 do zastosowań w analityce, m. in. w chromatografii gazowej i spektrometrii masowej, jako gaz nośny i gaz do detektorów. Butla wyposażona jest w nowy, ergonomiczny i wygodny zawór EVOS™Ci, w którym zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy. Specjalna osłona zabezpieczająca, chroni zawór w razie przypadkowego uderzenia, spełniając jednocześnie funkcję wygodnego uchwytu. Przycisk uruchamiający blokadę bezpieczeństwa, zapobiega przypadkowemu otwarciu zaworu w trakcie transportu lub codziennej eksploatacji butli. Wbudowany wskaźnik ciśnienia pokazuje stopień napełnienia butli bez konieczności podłączenia reduktora. Do pracy zawór wymaga dodatkowo standardowego reduktora 200bar.

    Załączniki (  1 - 1 z 1  )