Wodór
Najedź na obraz, aby powiększyć
Inny widok

Wodór

Gaz palny do różnych zastosowań.

Rodzaj opakowania

Gaz posiadający szerokie spektrum zastosowań w wielu gałęziach przemysłu. Mieszanki argonu z wodorem są stosowane jako gazy osłonowe w spawaniu plazmowym i TIG. Mieszanki te stosuje się przede wszystkim przy spawaniu nierdzewnej stali austenitycznej i niektórych stopów niklu. Wodór w połączeniu z argonem może także być używany do produkcji mieszanek do cięcia plazmowego (głównie do stali nierdzewnej i aluminium). W hutnictwie szkła wodór stosuje się do polerowania krawędzi. Wodór stosuje się także w produkcji stali węglowych, metali specjalnych i półprzewodników. W elektronice jest on powszechnie stosowany jako czynnik redukujący i gaz nośny. Inne procesy wykorzystujące wodór to m.in. hydrorafinacja produktów naftowych, odsiarczanie spalin, obróbka cieplna metali oraz badania szczelności. Wodór używa się także w różnych procesach petrochemicznych i chemicznych. Gaz ten służy do zasilania płomienia oraz palników przemysłowych i laboratoryjnych. W postaci płynnej wodór stanowi paliwo rakietowe, choć obecnie jest bardziej znany jako ekologiczne źródło energii dla pojazdów wykorzystujących ogniwa paliwowe. Dodatkowo, wodór używa się w laserach chemicznych HF/DF, badaniach w zakresie fizyki ciała stałego, komorach pęcherzykowych w elektrowniach jądrowych, syntezie amoniaku oraz chłodzeniu turbogeneratorów w elektrowniach

Załączniki (  1 - 1 z 1  )
pdf