• Home
  • Czynnik chłodniczy R 404 A
Czynnik chłodniczy R 404 A
+ / - (aby powiêkszyæ, umieœæ wskaŸnik myszy nad obrazem)
Inny widok

    Czynnik chłodniczy R 404 A

    Czynnik chłodniczy z grupy HFC.

    R404A jest mieszaniną HFC powszechnie stosowaną w nisko- i średniotemperaturowych zastosowaniach chłodniczych np. w chłodnictwie handlowym. R404A wykorzystuje się powszechnie jako zamiennik CHC R502, natomiast ze względu na wysoki wskaźnik GWP jego stosowanie budzi w obecnym czasie pewne wątpliwości. W konsekwencji coraz większą uwagę skupiają alternatywne rozwiązania o niższym GWP, w tym m. in. R407A, R407F czy R442A.

    Załączniki (  1 - 1 z 1  )