CORGON 18
+ / - (aby powiêkszyæ, umieœæ wskaŸnik myszy nad obrazem)
Inny widok

    CORGON 18

    Gaz osłonowy do spawania.

    Gaz osłonowy do spawania metodą MAG stali niestopowych i niskostopowych zarówno łukiem zwarciowym jak również natryskowym i pulsującym. Najbardziej uniwersalny gaz do spawania elementów o zróżnicowanych grubościach. Najkorzystniejszy również przy spawaniu większością drutów proszkowych.

    Załączniki (  1 - 1 z 1  )