• Home
  • Bezpiecznik przyreduktorowy Linde
Bezpiecznik przyreduktorowy Linde
+ / - (aby powiêkszyæ, umieœæ wskaŸnik myszy nad obrazem)
Inny widok

    Bezpiecznik przyreduktorowy Linde

    Bezpiecznik chroniący przed wstecznym przepływem gazu i cofnięciem płomienia.

    Bezpiecznik chroniący przed wstecznym przepływem gazu i cofnięciem płomienia. Wytwarzany, montowany oraz indywidualnie testowany z zachowaniem najwyzszych standardów.