• Home
  • Bezpiecznik przypalnikowy Linde
Bezpiecznik przypalnikowy Linde
+ / - (aby powiêkszyæ, umieœæ wskaŸnik myszy nad obrazem)
Inny widok

    Bezpiecznik przypalnikowy Linde

    Bezpiecznik chroniący przed wstecznym przepływem gazu i cofnięciem płomienia.

    Bezpiecznik chroniący przed wstecznym przepływem gazu i cofnięciem płomienia. Wytwarzany, montowany oraz indywidualnie testowany z zachowaniem najwyzszych standardów.