Azot 4.0
+ / - (aby powiêkszyæ, umieœæ wskaŸnik myszy nad obrazem)
Inny widok

    Azot 4.0

    Gaz obojętny stosowany do wytwarzania atmosfer ochronnych.

    Gaz powszechnie używany do wytwarzania atmosfer ochronnych, testowania instalacji przesyłowych, napełniania instalacji pneumatycznych, do siłowników i amortyzatorów gazowych. Może być stosowany do malowania przy użyciu pistoletów malarskich. Stosowany przy formowaniu ciśnieniowym plastików, osłonowaniu produktów spożywczych i substancji chemicznych.

    Załączniki (  1 - 1 z 1  )