Argon 4.5
+ / - (aby powiêkszyæ, umieœæ wskaŸnik myszy nad obrazem)
Inny widok

    Argon 4.5

    Gaz szlachetny, obojętny, stosowany jako gaz osłonowy.

    Najpowszechniej stosowany jako gaz osłonowy w wielu metodach spawania, przy spawaniu metodą TIG różnych gatunków stali lub metodą MIG stali wysokostopowych. Ma wysoką zdolność jonizacji w łuku, co pozwala na znaczne obciążenie prądowe. Często wykorzystywany jako gaz formujący do wszystkich materiałów. Argon stosowany jest również m.in. do wytwarzania atmosfery ochronnej w procesach obróbki cieplnej.

    Załączniki (  1 - 1 z 1  )