• Home
  • Acetylen techniczny
Acetylen techniczny
+ / - (aby powiêkszyæ, umieœæ wskaŸnik myszy nad obrazem)
Inny widok

    Acetylen techniczny

    Gaz palny stosowany w procesach cięcia i spawania.

    Stosowany w procesach cięcia, spawania i żłobienia gazowego, hartowania, czyszczenia i prostowania płomieniowego, oraz w wielu innych procesach jak ogrzewanie punktowe, lutowanie twarde czy natryskiwanie termiczne. Acetylen osiąga najwyższą temperaturę w płomieniu i jest najbardziej wydajny spośród wszystkich gazów palnych.

    Załączniki (  1 - 1 z 1  )