Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie
ul. prof. Michała Życzkowskiego 17
31-864 Kraków
Tel. +48 12 643 92 00
Fax +48 12 643 93 00

Krajowy Rejestr Sądowy: KRS: 0000024286, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
NIP: 677-00-67-397