• Home
  • Reduktor Linde do argonu/CO2 200bar
Reduktor Linde do argonu/CO2 200bar
+ / - (aby powiêkszyæ, umieœæ wskaŸnik myszy nad obrazem)
Inny widok

    Reduktor Linde do argonu/CO2 200bar

    Reduktor butlowy jednostopniowy.

    Maksymalny przepływ:32 l/min

    Reduktor butlowy jednostopniowy. Maksymalne ciśnienie wlotowe 200 bar. Wykonany zgodnie z normą EN ISO 2503. Max. przepływ 32 l/min.